Зарічанська громада
Закарпатська область, Хустський район

О Г О Л О Ш Е Н Н Я про проведення конкурсу з визначення суб’єктів господарювання щодо надання послуг із збирання та перевезення побутових відходів на території населених пунктів Зарічанської сільської ради

Дата: 01.11.2023 12:01
Кількість переглядів: 177

Фото без опису

О Г О Л О Ш Е Н Н Я

 про проведення конкурсу з визначення суб’єктів господарювання щодо надання послуг із збирання та перевезення побутових відходів на території населених пунктів Зарічанської сільської ради

1. Найменування, місцезнаходження організатора конкурсу: Зарічанська сільська рада, 90123, Закарпатська область, Хустський район, с. Заріччя, вул. Центральна, б/н

2. Рішення організатора конкурсу про проведення конкурсу

Відповідно до статті 33 Закону України “Про управління відходами”, - рішення виконавчого комітету від 30.10.2023 року № 63 «Про організацію та проведення конкурсу з визначення суб’єктів господарювання щодо надання послуг із збирання та перевезення побутових відходів на території Зарічанської сільської ради»;

3. Місце, дата і час проведення конкурсу, прізвище, ім’я та по батькові, посада, контактний телефон та адресу електронної пошти посадової особи організатора конкурсу, уповноваженої здійснювати комунікацію з учасниками;

Адреса : 90123, Закарпатська область, Хустський район, село Заріччя , вул. Центральна, б/н

Дата   -  05.12.2023 р.             

Час     - 15 год. 00 хв.

Особа організатора конкурсу, уповноважена здійснювати комунікацію з учасниками Надія Палош – заступник сільського голови з питань діяльності виконавчої влади,  контактний телефон. 0672533532, адреса електронної пошти: zastupnyk@zarichansca-gromada.gov.ua

4. Очікуваний (прогнозний) економічно обґрунтований розрахунковий рівень тарифів на збирання та перевезення побутових відходів: Відповідно до Порядку формування середньозваженого тарифу на послугу з управління побутовими відходами, а також тарифів на збирання, перевезення, відновлення та видалення побутових відходів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2023 р. № 1031.

5. Кваліфікаційні вимоги до учасників конкурсу :

5.1.   Наявність транспортних засобів спеціального призначення для збирання та перевезення відповідного виду побутових відходів;

5.2.   Підтримання належного санітарного стану транспортних засобів спеціального призначення для збирання та перевезення побутових відходів;

5.3.   Зберігання транспортних засобів спеціального призначення для перевезення побутових відходів;

5.4.   Щоденний контроль за технічним станом транспортних засобів спеціального призначення, виконання регламентних робіт з їх технічного обслуговування та ремонту;

5.5.   Щоденний медичний огляд водіїв;

5.6.   Наявність пристроїв автоматизованого геоінформаційного контролю та супроводу

5.7.    Відповідність встановленому організатором конкурсу мінімального рівня екологічних норм транспортних засобів спеціального призначення, що забезпечують перевезення побутових відходів;

5.8.   Рік випуску транспортних засобів спеціального призначення, що забезпечують перевезення побутових відходів, встановлений організатором

 5.9. Наявність контейнерів певного виду для збирання побутових відходів у необхідній  кількості, для надання послуг;

5.10. Підтримання належного санітарного стану контейнерів для збирання побутових відходів;

5.11. Готовність учасника конкурсу до брендування визначеного організатором конкурсу логотипами спеціального одягу персоналу, транспортних засобів спеціального призначення, контейнерів, що будуть задіяні на об’єкті конкурсу

5.12. Обов’язковою умовою для виконавця послуг зі збору та вивезення твердих побутових відходів є забезпечення вивезення ТВП на полігон, оскільки на території Зарічанської територіальної громади відсутнє сміттєзвалище.

 6.   Дата початку здійснення операцій із збирання та перевезення відповідного виду побутових відходів -  1 січня 2024 року;

 7.     Вимоги до конкурсних пропозицій та перелік документів, які подаються учасниками конкурсу;

         7.1. Для участі у конкурсі учасники подають заяву, яка повинна містити таку інформацію:

- номер лоту  та назву об’єкта конкурсу;

найменування юридичної особи або прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності) фізичної особи - підприємця;

- ідентифікаційний код юридичної особи згідно з ЄДРПОУ або реєстраційний номер облікової картки платника податків для фізичних осіб - підприємців (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку в паспорті, зазначаються серія та номер паспорта);

- місцезнаходження суб’єкта господарювання, контактний номер телефону, адресу електронної пошти.

До заяви додається конкурсна пропозиція, яка включає:

-        перелік документів, передбачений конкурсною документацією;

-        запропоновані учасниками конкурсу тарифи на збирання та перевезення побутових відходів, розраховані відповідно до затвердженого Кабінетом Міністрів України порядку

7.2.   Перелік документів, які подаються учасниками конкурсу для підтвердження відповідності встановленим кваліфікаційним вимогам:

-        витяг (виписка) з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців або копія свідоцтва про державну реєстрацію, засвідчена у встановленому порядку;

- копія паспорту для фізичних осіб – підприємців;

-        копія діючого Статуту (у останній редакції) або іншого установчого документу (для учасників - юридичних осіб), ;

-        копія балансового звіту за останній звітній період;

-        довідка з податкової інспекції про відсутність (наявність) заборгованості по обов’язкових сплатах до бюджету, дійсна на час подання пропозицій;

-        копія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду (для учасників - фізичних осіб);

-        довідка на фірмовому бланку учасника про технічний потенціал підприємства, яка має містити інформацію про технічний потенціал суб'єкта господарювання (кількість спеціально обладнаних транспортних засобів, які перебувають на балансі суб'єкта господарювання, наявність власної ремонтної бази та контейнерного парку тощо);

-        завірені копії технічних паспортів на спеціально обладнані транспортні засоби (або копію договору оренди) та довідки про проходження ними технічного огляду;

-        довідка довільної форми на фірмовому бланку учасника про наявність власної ремонтної бази або укладених договорів щодо ремонту автотранспорту чи спецтехніки, та наявність умов для щоденного миття спеціально обладнаних транспортних засобів, їх паркування та технічного обслуговування;

-        довідки-характеристики спеціально обладнаних транспортних засобів: тип, вантажопідйомність, наявність пристроїв автоматизованого геоінформаційного контролю та супроводу перевезення побутових відходів, реєстраційний номер, найменування організації, якій належать спеціально обладнані транспортні засоби, номер телефону керівника такої організації;

-        довідка довільної форми на фірмовому бланку учасника, що містить відомості про:

- досвід роботи з надання послуг з вивезення побутових відходів;

обсяги надання послуг із збирання та перевезення твердих побутових відходів за останній рік (у разі наявності);

            8.     Надання роз’яснень щодо змісту конкурсної документації та внесення змін до неї :

Проведення зборів для учасників конкурсу з метою надання роз’яснень щодо змісту конкурсної документації та внесення змін до неї можливо  відповідно до Порядку проведення конкурсу на здійснення операцій із збирання та перевезення побутових відходів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2023 р. № 918.

Підставами для внесення змін до конкурсної документації є зміна:

- прізвища, імені та по батькові (за наявності), посади, контактного телефону та електронної адреси посадової особи організатора конкурсу, уповноваженої здійснювати комунікацію з учасниками;

- орієнтовної дати початку здійснення операцій із збирання та перевезення відповідного виду побутових відходів;

- місця, дати, часу та процедури надання роз’яснень щодо змісту конкурсної документації та внесення змін до неї;

- способу, місця та кінцевого строку подання конкурсних пропозицій.

Строк прийняття документів від учасників конкурсу може бути продовжено організатором конкурсу на сім робочих днів.

Організатор конкурсу має право прийняти до закінчення строку подання конкурсних пропозицій рішення щодо його продовження та/або зміну місця, дати та часу проведення конкурсу. Про таке рішення організатор конкурсу повинен повідомити всім учасникам конкурсу шляхом надсилання відповідного повідомлення на адресу електронної пошти чи іншими засобами інформаційно-комунікаційних систем не пізніше ніж за один робочий день до дати проведення конкурсу, зазначеними в конкурсній документації, та оприлюднити повідомлення на своєму офіційному веб-сайті.

         Учасник конкурсу має право не пізніше ніж за сім календарних днів до закінчення строку подання конкурсних пропозицій письмово звернутися за роз’ясненням щодо змісту конкурсної документації до організатора конкурсу, який зобов’язаний надіслати йому протягом трьох робочих днів письмову відповідь.

          Роз’яснення щодо оформлення документів для участі в конкурсі, детальної інформації про характеристики об’єкта конкурсу можна отримати в робочі дні за адресою: Зарічанська сільська рада – 90123, Закарпатська область, Хустський район, с. Заріччя, вул. Центральна, б/н (заступник сільського голови Н. Палош).

           9.     Способи, місце та кінцевий строк подання конкурсних пропозицій;

         Конкурсна пропозиція подається особисто чи надсилається засобами поштового зв’язку конкурсній комісії у конверті, на якому зазначаються повне найменування і місцезнаходження організатора та учасника конкурсу, або подається в електронній формі на адресу електронної пошти організатора конкурсу чи іншими засобами інформаційно-комунікаційних систем.

 Конкурсна пропозиція друкується та підписується учасником або особою уповноваженою на право підпису від імені учасника, повноваження цієї особи зазначаються у письмовому дорученні, що входить до складу конкурсної пропозиції. На всіх сторінках пропозиції мають міститися відбитки печатки (за її наявності) учасника та підпис уповноваженої особи. Всі сторінки пропозиції, на яких зроблені будь-які окремі записи або правки, позначаються ініціалами особи, що підписує пропозицію.

 Конкурсні пропозиції, що надійшли після закінчення строку їх подання, передбаченого конкурсною документацією, повертаються учасникам конкурсу без розгляду.

         Учасник конкурсу має право відкликати власну конкурсну пропозицію або внести до неї зміни (доповнення) до закінчення строку подання конкурсних пропозицій шляхом подання організатору відповідної заяви у письмовій чи електронній формі.

У разі відкликання конкурсної пропозиції учасник конкурсу подає заяву у довільній формі організатору конкурсу у письмовій чи електронній формі. Інформація про її отримання організатором конкурсу зазначається в журналі обліку протягом одного робочого дня після її отримання, про що повідомляється учаснику на його адресу електронної пошти.

У разі внесення змін (доповнення) до раніше поданої конкурсної пропозиції учасник конкурсу подає заяву про намір внесення змін і надсилає оновлену конкурсну пропозицію, яка реєструється організатором конкурсу в журналі обліку протягом одного робочого дня після її отримання, про що повідомляється учаснику конкурсу на його адресу електронної пошти.

         Конкурсна пропозиція повинна бути прошита, мати нумерацію сторінок та реєстр наданих документів.

 Всі документи, що мають відношення до конкурсної пропозиції, складаються українською мовою.

          9.1.  Місце та кінцевий строк подання конкурсних пропозицій;

9.1.1. Конкурсні  пропозиції подаються особисто або надсилаються поштою на адресу: 90123, Закарпатська область, Хустський район, с. Заріччя, вул. Центральна, б/н. Зарічанська сільська рада

Кінцевий строк подання конкурсних пропозицій - до 17.00 год. 04.12.2023 року..

9.1.2. Місце розкриття конвертів з конкурсними пропозиціями: 90123, Закарпатська область, Хустський район, с. Заріччя, вул. Центральна, 9. Зарічанська сільська рада.

9.1.3 Дата й час розкриття конвертів з конкурсними пропозиціями - 05.12.2023 року о   15-00 год.

10.Опис та приклади формальних (несуттєвих) помилок, допущення яких учасниками конкурсу не призведе до відхилення їх конкурсних пропозицій.

Формальними (несуттєвими) вважаються помилки, що пов’язані з оформленням конкурсних пропозицій та не впливають на зміст конкурсних пропозицій, а саме технічні помилки та описки;

11.Номери та назви об’єктів конкурсу:

послуги надають у межах населених пунктів Зарічанської територіальної громади.

11.1 Територія надання послуг: Лот №1 - збирання та перевезення побутових відходів на території с. Заріччя

11.2 Територія надання послуг: Лот №2 - збирання та перевезення побутових відходів на території с Гребля

11.3 Територія надання послуг: Лот №3 - збирання та перевезення побутових відходів на території с. Вільхівка та с. Нижнє Болотне

12. Характеристика об’єктів конкурсу:

12.1 Територія надання послуг: Лот №1 - збирання та перевезення побутових відходів на території с. Заріччя

- площа – 15,6 кв. км.;

- 1057 будинки приватного сектору;

- 4571 чол. чисельність населення;

- середня відстань вивозу твердих побутових відходів до звалища твердих побутових відходів – 9,2 км.

12.2 Територія надання послуг: Лот №2 - збирання та перевезення побутових відходів на території с Гребля

- площа – 4,59 кв. км.;

- 348 будинки приватного сектору;

- 1354 чоловік чисельність населення;

- середня відстань вивозу твердих побутових відходів до звалища твердих побутових відходів – 8,9 км.

12.3 Територія надання послуг: Лот №3 - збирання та перевезення побутових відходів на території с. Вільхівка та с. Нижнє Болотне

- площа – 20,15 кв. км.;

- 937 будинки приватного сектору;

- 3398 чоловік чисельність населення;

- середня відстань вивозу твердих побутових відходів до звалища твердих побутових відходів – 10,4 км.

 13. Характеристика об’єктів утворення побутових відходів за джерелами їх утворення:

Обсяг послуг з вивезення твердих побутових відходів орієнтовно складає - 16000 м³ на рік.

Послуги з вивезення побутових відходів необхідно здійснювати на території населених пунктів Зарічанської сільської ради ради Хустського району Закарпатської області, зокрема :  с. Заріччя, с. Гребля, с. Вільхівка, с. Нижнє Болотне.

          Одноквартирні житлові будинки:

- загальна кількість – 2342 будинки – проживає 9323 особи;

- під’їздні шляхи до контейнерів мають тверде покриття.

підприємства , установи та організації:

- на території ради зареєстровано 57 юридичних осіб,  в тому числі 19 бюджетних установ та організацій, 294 приватних підприємців.

 

№ з/п

Місцезнаходження підприємств підприємства, установи та організації

Загальна кількість

1

Вільхівький ліцей

1

2

Зарічанська, Греблянська, Нижньоболотнянська гімназії

3

3

Дошкільні навчальних закладів сіл Заріччя, Гребля, Вільхівка, Н.Болотне

4

4

Заклад позашкільної освіти

1

5

Заклад культури Клуб с. Н.Болотне

1

6

АЗПСМ (амбулаторія загальної практики сімейної медицини) сіл Заріччя, Гребля, Вільхівка, Н.Болотне

4

7

Приміщенння для розміщення органів місцевого самоврядування с.Заріччя, Гребля, Вільхівка

3

8

Установа, що здійснюює повноваження щодо правоохоронної діяльності

1

14. Об’єкти оброблення відходів на території Зарічанської сільської ради – відсутні;

15. Система надання послуги за відповідним видом побутових відходів:

- контейнерна система - Лот №1 ( с.Заріччя) ;

- безконтейнерна  - Лот №2 (с.Гребля),

- Лот №3 (с. Вільхівка, с. Нижнє Болотне) 60% -безконтейнерна, 40%- контейнерна система ;

- за заявкою споживача (великогабаритні відходи).

 

Одночасно, відповідно до пункту 6 Порядку проведення конкурсу на здійснення операцій із збирання та перевезення побутових відходів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2023 р. № 918, Зарічанська сільська рада повідомляє про утворення конкурсної комісії з визначення суб’єктів господарювання щодо надання послуг із збирання та перевезення побутових відходів на території Зарічанської сільської ради та готова розглянути пропозиції щодо долучення до її роботи осіб, зазначених в абзаці першому цього пункту.


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь